Multi znamená úsporu investičných a prevádzkových nákladov, pretože náklady na zaobstaranie a výkon kompresora vonkajšej jednotky sa rozdeľuje medzi viac vnútorných jednotiek.  
    Inverterová technológia umožňuje šetriť ďalšie prevádzkové náklady, pretože je použitý kompresor s premenlivým výkonom a tým aj s premenlivým odberom elektrickej energie, v závislosti od skutočnej požiadavky na klimatizáciu priestoru.