Klimatizačné jednotky s označením SPLIT sú delené a pozostávajú vždy najmenej z dvoch dielov. Vďaka tomuto delenému prevedeniu sa eliminuje hlavne hlučnosť klimatizačnej jednotky. Ďalšou výhodou je distribúcia chladného vzduchu pod stropom, takže nadochádza k priamemu ofukovaniu osôb v pobytovej zóne.
   Vnútorná časť, v ktorej je tichý ventilátor, chladič (výparník) a filter vzduchu, je umiestnená v klimatizovanom priestore. Podľa dispozície priestoru a požiadaviek funkčnosti vyberáme typ vnútornej jednotky, ktorá môže byť: zavesená na stene (nástenná), na strope (podstropné), pod oknom (parapetné), v kazetových podhľadoch (kazetové), v medzistropných priestoroch (kanálové).
   Vonkajšia časť  (kondenzačná jednotka) obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor (výmenník). Umiestňuje sa prevážne vo vonkajšom prostredí, na strechu, terasu, balkón alebo na fasádu objektu zavesením na konzoly.
   Vonkajšia a vnútorná jednotka sa spájajú dvojicou medeného izolovaného potrubia. Spoločne s potrubím sa privádzajú elektrický napájací a komunikačný kábel. Odvod vznikajúceho kondenzátu na vnútornej jednotke sa zebezpečuje samospádom alebo núteným obehom, do sanitárnych rozvodov alebo priamo do vonkajšieho prostredia.