Okenné klimatizačné jednotky  sú zariadenia, ktoré su veľmi rozšírené v USA, Japonsku a tropických oblastiach. Jednotky sa inštalujú do okna alebo obvodovej steny tak, že časť s kondenzátorom je predsunutá do vonkajšieho prostredia a časť s výparníkom (chladičom) je zaústená do miestnosti. Jedným motorom je poháňaný vonkajší aj vnútorný ventilátor.
   Hlavnou výhodou okenných jednotiek je ich dobrá cena a jednoduchá montáž, pri ktorej nie sú požadované špecializované montáže prepojovacích potrubí. Jednotky umožňujú prívod malého množstva čerstvého vzduchu.
    Nevýhodou jednotiek je ich hlučnosť.